Maze

Maze Interior förespråkar slow production, vilket betyder ansvarsfull tillverkning och genomtänkt formgivning. Formspråket är minimalistiskt och funktionellt. All tillverkning sker i Sverige vilket ger en kvalitetskontroll och miljömedvetenhet från idé till slutprodukt.

Frank Frank
Nancy Nancy
Bill Bill